napisz do nas...   nasz adres   powrót do strony głównej

Imprezy    Zespoły zainteresowań    Kino "Świt"    Uniwersytet III Wieku    Fotoarchiwum

Bródnowski Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Domu Kultury Świt
03-371 Warszawa, ul.Wysockiego 11
tel. (+48) 022 811-01-05 lub (+48) 022 811-11-09
fax (+48) 022 811-04-24
 
e-mail: swit@dkswit.com.pl 

Bródnowski Uniwersytet III Wieku jest jedną z form działalności Domu Kultury ŚWIT, który jest samorządową instytucją kultury. Rozpoczął działalność w 2005 r. i liczy sobie ok. 450 słuchaczy. W przygniatającej większości są to kobiety, ponieważ płeć piękna osiągając wiek emerytalny, zdecydowanie przoduje, w porównaniu z mężczyznami, w podejmowaniu różnych form aktywności życiowej.
Aktywność jest naturalną potrzebą człowieka. Nie jest przywilejem ludzi młodych. W przypadku seniorów jest swoistym eliksirem młodości, warunkiem zdrowia psychicznego i fizycznego. Osiągnięcie wieku emerytalnego w życiu każdego człowieka jest punktem zwrotnym. Najczęściej emerytura wszystkim kojarzy się z okresem zasłużonego wypoczynku po latach wytężonej pracy. Jednak tylko emeryci wiedzą, że ta na pierwszy rzut oka sielanka, dla większości seniorów okazuje się być bardzo poważnym problemem.
Przyzwyczajeni do czynnego życia zawodowego, intensywnego życia rodzinnego nagle przestają być w centrum wydarzeń. Z dnia na dzień przestają pełnić role społeczne, które przez większość życia stanowiły dla nich jego istotę i fundament. Ustaje gorączka spraw i obowiązków, którym do tej pory musieli stawić czoła. Dorosłe dzieci zakładają rodziny, opuszczają domy, często wyjeżdżają w odległe strony. W naturalny sposób kurczy się grono przyjaciół i bliskich.
Samotność powoduje, że czują się w pewnym sensie opuszczeni i odrzuceni. Nadmiar czasu wolnego i brak nawyku aktywnego korzystania z dobrodziejstw, jakie się z nim wiążą, okazuje się szkodliwy dla ogólnego stanu zdrowia świeżo upieczonych emerytów. Życie bez planów na przyszłość, zadań, perspektyw traci sens. Zasłużony odpoczynek emeryta przeradza się w izolację, osamotnienie i bezczynność, które są źródłem wielu różnych chorób. W efekcie pogarsza się jakość życia i przyśpiesza proces starzenia.
Z tak postawionej diagnozy zrodziła się misja, która jest fundamentem działalności Uniwersytetów III Wieku. Cieszą się one bardzo dużą popularnością, ponieważ są bardzo interesującą propozycją dla seniorów, którzy nie zgadzają się na wykluczenie, którzy jesień życia chcą widzieć w złotej palecie barw, a nie szarzyzny, monotonii i przygnębienia. Kalendarza biologicznego nie da się oszukać, ale tzw. "jesień życia" może okazać się nowym rozdziałem, którego zapisanie zależy wyłącznie od wyobraźni, pragnień i marzeń współczesnych seniorów, a także odwagi i determinacji w ich realizacji.
Trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki i możliwości, czego przykładem może być m.in. Bródnowski Uniwersytet III Wieku.
Jego głównym celem jest aktywizacja intelektualna seniorów, a także fizyczna, turystyczna i artystyczna. Posiada bogatą i zróżnicowaną ofertę programową, na którą składają się wykłady, seminaria i zajęcia fakultatywne.

Bródnowski Uniwersytet III Wieku w pełni zasługuje na swoją nazwę, ponieważ wykładowcami są w większości pracownicy naukowi najlepszych warszawskich uczelni wyższych i wybitni specjaliści renomowanych instytucji kultury i muzeów. Kadra naukowa rekrutująca się m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, ASP, Uniwersytetu Muzycznego, PAN, SGGW, AWF, Muzeum Etnograficznego, Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Literatury, Zamku Królewskiego gwarantuje wysoki poziom wykładów i seminariów. Słuchacze uczestniczą w nich dwa razy w tygodniu i w co drugą sobotę. W roku akademickim 2014/2015 wygłoszone zostały 32 wykłady m.in. z historii sztuki, muzyki, literatury, kina, teatru, astronomii, psychologii, nauk przyrodniczych i kulturoznawstwa. Pogłębione studia realizowane były podczas 44 zajęć w ramach 6 seminariów z zakresu: profilaktyki zdrowia, historii sztuki, historii muzyki, filozofii, kulturoznawstwa i geografii (cykl - Dookoła Świata).
Bródnowski Uniwersytet III Wieku ma tą jeszcze zaletę, w porównaniu z innymi podobnymi placówkami, że będąc jedną z form działalności Domu Kultury ŚWIT, może korzystać z jego pracowni specjalistycznych, lektorów i instruktorów ruchu artystycznego.
W roku akademickim 2014/2015 prowadzili oni 21 zajęć fakultatywnych, w ramach których słuchacze mogli rozwijać swoje dawne lub nowe zainteresowania i pasje: rysunek i malarstwo, tkactwo artystyczne, rysunek i malarstwo portretowe, witraż, malarstwo olejne, decupage, ceramikę, chór, tańce w kręgu, lektoraty języków obcych (angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki), zajęcia z kultury fizycznej (aqua aerobic, gimnastyka 50+, tai-chi, joga), a także kurs komputerowy i warsztaty psychologiczno-terapeutyczne.
Uczestniczyło w nich 311 osób, czyli ok. 70% ogólnego stanu słuchaczy Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku. Nie byłoby oczywiście ośrodka uniwersyteckiego bez kultury. A Dom Kultury ŚWIT jest jej pełen i słuchacze czerpią z niego pełnymi garściami.

Od początku istnienia Uniwersytetu powstało specjalnie dedykowane dla naszych studentów, a także seniorów niebędących słuchaczami, Kino Złotego Wieku (w każdy poniedziałek i środę o 13.45.), dzięki któremu nie muszą sobie Oni odmawiać uczestnictwa w tej najbardziej egalitarnej ze sztuk, ponieważ ceny biletów określone zostały na symbolicznym poziomie (10 zł.!). Ponadto słuchacze Uniwersytetu mogą korzystać na preferencyjnych zasadach lub bezpłatnie z bardzo dużej ilości imprez organizowanych w Domu Kultury ŚWIT – koncertów, przeglądów filmowych, programów kabaretowych, spektakli teatralnych i wystaw.

Bródnowski Uniwersytet III Wieku współpracuje również z wieloma warszawskimi teatrami, które przeznaczają określoną pulę biletów ulgowych specjalnie dla naszych słuchaczy. Dzięki temu mogą oni na bieżąco śledzić repertuar teatrów: Narodowego, Żydowskiego, Polskiego, Studio, Praga, Na Woli, Powszechnego, Rampy, Collegium Nobilium. Na uwagę zasługuje ogromna popularność oferty turystycznej, która jest rezultatem współpracy Biura Turystycznego ARTUR z Bródnowskim Uniwersytetem III Wieku. Słuchacze Uniwersytetu przez cały rok akademicki mają szansę zapoznać się z najprzeróżniejszymi, ciekawymi i pięknymi zakątkami naszego kraju. Nie obce są im wojaże zagraniczne. Specjalnie dla nich zorganizowane zostały wycieczki do Włoch, Francji, Grecji, Rosji, Węgry i na Ukrainę.

Słuchacze Bródnowskiego Uniwersytetu III Wieku to ludzie dynamiczni, ambitni, pełni optymizmu i pozytywnej energii. Jeżeli w jakieś części te cechy zostały rozwinięte lub wyeksponowane dzięki Uniwersytetowi, to należy uznać, że nadzieje, jakie w nim pokładaliśmy powołując go do życia 10 lat temu, zostały spełnione. Zapraszamy do zapisów nowych słuchaczy i obiecujemy, że nie będą rozczarowani.


Dyrektor Domu Kultury "ŚWIT"
Jacek Białek

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 czerwca 2015 – 10 lecie istnienia Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

3 czerwca odbyły się uroczystości związane z Dziesięcioleciem Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wśród zaproszonych gości byli m.in.: Burmistrz Dzielnicy - Sławomir Antonik, Przewodniczący Rady Dzielnicy - Krzysztof Miszewski, senator RP Marek Borowski, radna miasta Iwona Wujastyk, radny dzielnicy Witold Harasim, zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek Małgorzata Kwiatkowska, naczelnik wydziału kultury i promocji dzielnicy Katarzyna Jędruszczak.
Dyrektor DK Świt Jacek Białek otrzymał honorową statuetkę za aktywne szerzenie idei uniwersytetu. W dalszej części spotkania goście wysłuchali wykładu psycholog Iwony Majewskiej-Opiełko oraz koncertu chopinowskiego w wykonaniu Artura Słotwińskiego. Po części oficjalnej goście udali się do parku wokół domu kultury na słodki poczęstunek i koncert Kapeli z Targówka.
Wszyscy Słuchacze Uniwersytetu otrzymali nowe legitymacje oraz drobne upominki. 

plakat

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relacja Jana Szpunara słuchacza Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeiego Wieku  z wycieczki do Synagogi Warszawskiej 27 lutego 2013 roku (czytaj więcej...)

Zapraszamy na autokarowe wycieczki krajoznawcze organizowane przez Biuro Podróży ARTUR. Zapisy prowadzimy telefonicznie (tel. 0-22 403-06-96) oraz w Domu Kultury ŚWIT (więcej informacji...)

Zapraszamy na portal dla seniorów: www.starszakiplus.pl oraz 

------------------------------------------------------

ROK AKADEMICKI  2016/2017

Inauguracja roku akademickiego:
5 października godz. 12.00 - Dom Kultury "Świt" ul. Piotra Wysockiego 11, Sala widowiskowa.

Zakończenie roku akademickiego 2016/2017:
7 czerwca 2016r. o godz.12.00.

Ewentualne zmiany w programie oraz ciekawe oferty dodatkowe będą zamieszczane na tablicy ogłoszeń BUTW w dniach wykładów (środa).

Struktura Bródnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku /BUTW/.
Działalność BUTW jest jedną z form działalności Domu Kultury "Świt" i podlega jego Dyrekcji. Funkcję dyrektora pełni pan Jacek Białek.

W roku akademickim 2015/2016 ustalono cenę semestralną:
I semestr - 100 złotych,
II semestr - 100 złotych.

I semestr 5 października 2015r. - 26 lutego 2016r.
II semestr 27 lutego 2016r. - 7 czerwca 2016r.
W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów i seminariów organizowanych przez BUTW.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Plan zajęć fakultatywnych do pobrania: (czytaj więcej...)

WYKŁADY
(środy godz.12.00 -13.00)  


MARZEC   2017 r.

1.III.2017r.

Muzyka i film
Osiecka w żółtych płomieniach liści.

Igor Pogorzelski
muzykolog, filmoznawca

8.III.2017r.

Kultura Indii
Mehendi i Payal czyli ozdabianie ciała w kulturze indyjskiej.

dr Justyna Turek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

15.III.2017r.

Historia
Powstańczy fotoreporterzy.

Michał Komuda
Muzeum Powstania Warszawskiego

22.III.2017r.

Historia sztuki
Muzeum Egipskie w …..Turynie.

Marek Machowski
historyk sztuki,  Akademia Sztuk Pięknych  

29.III.2017r.

Historia
Józef PIUS DZIEKOŃSKI – architekt polskiego renesansu.

Radosław Głowacki
historyk

 

 

Data

Temat

Wykładowca

KWIECIEŃ 2017 r.

05.IV.17r.

Muzyka i Film
„Efekt dźwiękowy w komedii filmowej , czyli coś o tym MISIU.”

Igor Pogorzelski
muzykolog filmoznawca

12.IV.17r.

Archeologia
"Tajemnicze znaki. Jak pisali /i czytali/ starożytni Egipcjanie."

dr hab. Kamil Kuraszkiewicz
archeolog UW

19.IV.17r.

Historia
„Różne oblicza Stanisława Augusta.”

Sławomir Kosim
historyk
Zamek Królewski  

26.IV.17r.

Historia sztuki
„Galeria Uffizi – jak nazwa może mylić !”

Marek Machowski
historyk sztuki
Akademia Sztuk Pięknych

MAJ   2017r.

10.V.17r.

Historia
„Saga Rodu Szustrów.”

Radosław Głowacki
historyk

17.V.17r.

Historia – Kresy
„Moja Litwa – opowieść o wileńszczyźnie.”

Katarzyna  Węglicka
Instytut Sztuki PAN

24.V.17r.

Historia sztuki
„Rouffignac – grota stu mamutów.”

Marek Machowski
historyk sztuki
Akademia Sztuk Pięknych

31.V.17r.

Muzyka i Film
„Aleksander Tansman i polscy artyści w Paryżu.”

Igor Pogorzelski
muzykolog filmoznawca

CZERWIEC   2017r.

07.VI.17r.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017

 

 

 

SEMINARIA
(zajęcia opłacane w ramach czesnego)

POZNAJEMY ŚWIAT - ANTYPODY

Prowadzący: Krzysztof Dworczyk
Podróżnik, autor książek o tematyce ekologiczno – podróżniczej.
Wykłady będą ilustrowane eksponatami przywiezionymi z podróży, filmami DVD oraz mapami.

Spotkanie odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałek
godz. 11.00 – 12.00

17 października 2016r.
AUSTRALIA ZACHODNIA – niezapomniane krajobrazy

14 listopada 2016r.
TASMANIA – zielone królestwo dzikiej przyrody

12 grudnia 2016r.
AUSTRALIA POŁUDNIOWA – z wizytą na wyspie kangurów i koali

16 stycznia 2017r.
CANBERRA – najprzyjemniejsza stolica na świecie

13 marca 2017r.
AUSTRALIA ŚRODKOWA i WIELKA RAFA KORALOWA

10 kwietnia 2017r.
NOWA ZELANDIA (Wyspa Północna) – kraina wulkanów i dawnych ludożerców

15 maja 2017r.
NOWA ZELANDIA – WYSPA POŁUDNIOWA –majestatyczne fiordy i błękitne lodowce

SEMINARIUM MUZYCZNE
Cykl: Mistrzowie batuty – wielcy dyrygenci i ich interpretacje muzyki

Prowadząca: dr KATARZYNA SZYMAŃSKA – STUŁKA
Adiunkt w Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie
Katedra Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Spotkanie odbywają się raz w miesiącu, w poniedziałek
godz. 11.00 – 12.00

10 października 2016r.
W kręgu muzyki dawnej – Nicolas Harnoncourt, Michał Gondko

7 listopada 2016r.
W duchu stylów epoki – John Elliot Gardiner, Jordi Savall

5 grudnia 2016r.
Wielcy kreatorzy klasyki – Herbert von Karajan, Leonard Bernstein

9 stycznia 2017r.
Wielcy kreatorzy nowoczesności –Seiji Ozawa, sir Simon Rattle

6 lutego 2017r.
Wielcy dyrygenci operowi – Arturo Toscanini, sir Georg Solti, Valery Gergiev

6 marca 2017r.
Karnawał w masce – Claudio Monteverdi, Jean Baptiste Lully

3 kwietnia 2017r.
Słynni kompozytorzy – dyrygenci – Witold Lutosławski, Andrzej Panufnik, Krzysztof Penderecki.

8 maja 2017
Osobowości – dyrygujący wykonawcy, młodzi dyrygenci, dyrygenci zapadający w pamięć (Krystian Zimerman, Łukasz Borowicz, Jean Rondeau).

5 czerwca 2017r.
"Czy Pani lubi tańczyć?- o muzyce do tańca przez wieki."

"PROFILAKTYKA ZDROWIA"

Prowadzący: dr hab. DARIUSZ WŁODAREK
Kierownik Katedry Dietetyki SGGW.

Spotkanie odbywają się raz w miesiącu , w poniedziałek
godz. 11.00 – 12.00

24 października 2016r.
Choroba refluksowa – etiologia, objawy, leczenie, postępowanie dietetyczne

21 listopada 2016r.
Zespół jelita drażliwego – etiologia, objawy, leczenie, postępowanie dietetyczne

19 grudnia 2016r.
Najczęstsze błędy w odchudzaniu

23 stycznia 2017r.
Operacja bariatryczna – na czym polega operacja, zalety i zagrozenia

20 marca 2017r.
Dieta MIND – dieta dla zdrowia mózgu.

22 maja 2017r.
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 – wpływ na zdrowie, źródła pokarmowe

SEMINARIUM FILOZOFICZNE:
Cykl:  Dzieje siedmiu pojęć – filozofia a świat wartości
Prowadzący: Marcin Krupowicz, filozof

Spotkanie odbywają się raz w miesiącu , w poniedziałek, godz. 11.00 – 12.00

31 października 2016r.
Wartość.
Czy wartości są czymś obiektywnym? W każdym razie ja swego życia nie chcę mieć czym innym jak tylko walką, najprzód o poznanie, a potem o wytwarzanie wartości. (Henryk Elzenberg)

28 listopada 2016r.
Dobro.S  Słońcem nazywam dzieckiem Dobra; Dobro je zrodziło na podobieństwo własne i tym, czym jest Dobro w świecie myśli i przedmiotów myśli, tym jest słońce w świecie widzialnym. (Platon)

30 stycznia 2017r.
Piękno. 
Piękno jest znamieniem, którym Bóg obdarza cnotę. (Ralph Waldo Emmerson).

27 lutego 2017r.
Sprawiedliwość.
Niech zginie świat, byleby stało się zadość sprawiedliwości. (św.Augustyn)

27 marca 2017r.
Prawda.
Nie od dziś zauważam, że od najmłodszych lat przyjmowałem fałszywe poglądy za prawdę i że to, co od tego czasu zbudowałem na tak źle upewnionych podstawach, musi być bardzo wątpliwe i niepewne. (Kartezjusz)

24 kwietnia 2017r.
Świętość.
Wolno nam mówić o świętości, w której ludzie w różnych rozmiarach, z różną intensywnością uczestniczą. (Leszek Kołakowski)

29 maja 2017r.
? – wartość zaproponowana przez uczestników zajęć

HISTORIA SZTUKI

Prowadzący: Przemysław Głowacki - historyk sztuki
Spotkanie odbywają się dwa razy w miesiącu , w piątek w godz. 12.00 – 13.30

21 października 2016r.
(wyjątkowo w godz. 14:00 - 15:30)Hieronim Bosch. 500 lat po śmierci

25 listopada 2016r.
Tycjan. Późna twórczość

13 stycznia 2017r.
Diego Velázquez. Ostatnie arcydzieła

27 stycznia 2017r.
Caravaggio na wygnaniu

3 lutego 2017r.
Rembrandt. Późna twórczość

10 lutego 2017r.
William Turner. Późna twórczość

3 marca 2017r.
Claude Monet w Giverny

17 marca 2017r.
Leon Wyczółkowski. Późna twórczość

31 marca 2017r.
Edgar Degas. Późna twórczość

28 kwietnia 2017r.
Paul Gauguin i Polinezja

12 maja 2017r.
Henri Matisse. Wycinanki

26 maja 2017r.
Zagadka Francisa Picabii  

--------------------------------------------------------------------------------

* zakres zajęć i ceny mogą ulec zmianie

Wpłaty można dokonywać  na konto bankowe:  Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
nr konta: 69 1240 1082 1111 0010 0337 9492
tytułem: Nazwa zajęcia oraz za jaki miesiąc

Bródnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Domu Kultury Świt - galeria:

Kurs komputerowy

   

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Pracownia witrażu

Klub robótek ręcznych

Kurs rysowania portretu

Klub robótek ręcznych

Klub robótek ręcznych

Nauka języków obcych

Nauka języków obcych

Nauka języków obcych

Nauka języków obcych

Rysunek i malarstwo

Rysunek i malarstwo

Rysunek i malarstwo

Rysunek i malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

Tai-Chi

Tai-Chi

Tai-Chi

Tai-Chi

Tai-Chi

Tai-Chi

Tai-Chi

Tai-Chi

Tai-Chi

Chór

Chór

Chór (stroje chóru BUTW GOLD OLD AVE zostały wykonane dzięki wsparciu Fundacji AVE, współpracującej z MKiDN)

 Ceramika

 Ceramika

Ceramika

Ceramika

 Decoupage

 Decoupage

Decoupage

Decoupage

 Decoupage

 Decoupage

Kurs rysunku i portretu

Kurs rysunku i portretu

 Kurs rysunku i portretu

 Kurs rysunku i portretu

   

Kurs rysunku i portretu

Kurs rysunku i portretu

   

Imprezy  |  Zespoły zainteresowań   |   Kino "Świt"  |   Uniwersytet Trzeciego Wieku  |  Fotoarchiwum

  (c) 2006 Dom Kultury Świt, Projekt i wykonanie: RW  |  zgłoś swoją uwagę  |  powrót do strony głównej