napisz do nas...   nasz adres   powrót do strony głównej

Imprezy    Zespoły zainteresowań    Kursy    Kino "Świt"    Uniwersytet III Wieku    Fotoarchiwum

LABORATORIUM EDUKACJI KULTURALNEJ

Laboratorium Edukacji Kulturalnej to stołeczny program szkoleń dla pracowników domów kultury, realizowany w latach 2016-2018.

Program Laboratorium Edukacji Kulturalnej oparty jest na następującej wizji domu kultury: Dom kultury stwarza przed Warszawiakami szanse uczestnictwa w kulturze. Jako kreator i inicjator rozwoju dzielnicy poprzez kulturę obserwuje i aktywnie reaguje na zmiany dokonujące się w świecie oraz w otoczeniu. Prowadząc edukację kulturalną oraz artystyczną wzmacnia i wydobywa potencjał mieszkańców. Animując, umożliwia społeczności lokalnej poznanie siebie, a jej członkom realizację własnych pomysłów. Tym samym rozwija społeczeństwo obywatelskie, buduje kapitał społeczny oraz wzmacnia demokrację i pluralizm kulturowy. Dom kultury można potraktować jako typ podmiotu prowadzący działalność komplementarną wobec działalności innych podmiotów użyteczności publicznej (takich jak biblioteki, organizacje III sektora, szkoły, młodzieżowe domy kultury, muzea i in.).

Program opracował specjalnie do tego powołany zespół pod przewodnictwem Pełnomocnika Prezydenta m.st Anny Michalak w składzie: dr Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Anna Miodyńska (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL), Agata Skórzyńska (Centrum Praktyk Edukacyjnych), Ewa Zbroja (Narodowe Centrum Kultury).

Pracownicy DK ŚWIT uczestniczyli w szkoleniach, w dniach: 29,30.09, 18.11, 9,19,20.12.2016.

Szkolenie prowadziła:
Katarzyna Bryczkowska (Fundacja Kultury Dialogu)
Profesjonalna i inspirująca trenerka, konsultantka, coach, doradczyni zawodowa. Specjalizuje się w szkoleniach z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz w treningach z asertywności, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zespołem, planowanian kariery zawodowej.

 
Imprezy  |  Zespoły zainteresowań   |   Kino "Świt"  |   Uniwersytet Trzeciego Wieku  |  Fotoarchiwum

  (c) 2006 Dom Kultury Świt, Projekt i wykonanie: RW  |  zgłoś swoją uwagę  |  powrót do strony głównej