napisz do nas...   nasz adres   powrót do strony głównej

 

Imprezy    Zespoły zainteresowań    Kino "Świt"    Uniwersytet III Wieku    Fotoarchiwum


Biuletyn Informacji Publicznej

Nazwa jednostki: DOM KULTURY "ŚWIT" W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST.WARSZAWY
Adres siedziby:
03-371 Warszawa ul. Wysockiego 11
Nazwa organu rejestrowego:
Miasto Stołeczne Warszawa
Nazwa rejestru:
Rejestr Instytucji Kultury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Data wpisu do rejestru:
17.10.1995r., aktualizacja: 23.08.2004 r.
Numer wpisu: 1

 Informacja o przetargach

 

(17.10.2013 r.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zakup i dostawa sprzętu nagłośnieniowego Kina Świt w Domu Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zgodnie z projektem współfinansowanym przez PISF w ramach Programu Operacyjnego -Rozwój kin- Modrernizacja kin. Numer ogłoszenia: 423198 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013

- treść ogłoszenia (17.10.2013)
- załączniki
(17.10.2013)

- Informacja o zmianie treści ogłoszenia (23.10.2013) 

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.11.2013)
- Zmiana w treści zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (4.11.2013)

- Protest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [strona 1] [strona 2] [strona 3]

- Zawiadomienie o przeprowadzeniu procedury ponownego rozpatrzenia ofert w przetargu nieograniczonym i ostatecznym wyborze oferty najkorzystniejszej (5.11.2013)


(26.06.2009 r.) BZP 21102-2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Sprzęt komputerowy, oprogramowanie i akcesoria komputerowe dla Domu Kultury "ŚWIT" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy" [pobierz SIWZ...]
- odpowiedzi na zapytania (
data zamieszczenia: 3.07.09 r.) [pobierz...]
- unieważnienie przetargu (data zamieszczenia: 23.07.09 r.) [pobierz...]
- protest dot. postępowania przetargowego 
(data zamieszczenia: 28.07.09 r.) [strona 1] [strona 2]
-
odpowiedź na protest 
(data zamieszczenia: 31.07.09 r.
 

(1.08.2008 r.) - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Dostosowanie budynku Domu Kultury „ŚWIT” do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie modernizacji łazienek i wykonania pochylni zewnętrznych"  
[pobierz SIWZ...] [pobierz pełną dokumentację... (28,8 Mb, format "zip"](11.09.2008 r.) - Wynik postepowania przetargowego [pobierz...]

(27.06.2008 r.) - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Prace modernizacyjne polegające na wymianie drzwi wraz z ościeżnicą w celu dostosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Domu Kultury "ŚWIT" przy ul. Wysockiego 11 (Nr. ogłoszenia 143235-2008) [pobierz SIWZ...] [pobierz pełną dokumentację...]
(11.09.2008 r.) - Wynik postępowania przetargowego [pobierz...] 

 

powrót do strony głównej BIP >>
 

 

Imprezy  |  Zespoły zainteresowań   |    Kino "Świt"  |   Uniwersytet Trzeciego Wieku  |  Fotoarchiwum

  (c) 2006 Dom Kultury Świt, Projekt i wykonanie: RW  |  zgłoś swoją uwagę  |  powrót do strony głównej